Convocator

CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 24.10.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului

 6. Proiect de hotărâre privind retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar atribuțiile de viceprimar

 7. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar

 8. Probleme curente ale administraţiei publice locale.

            Proiectele de hotărâre au fost înaintate spre avizare Comisiei I de specialitate și Comisiei III de specialitate.

CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 10.10.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar atribuțiile de viceprimar
 2. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu
 7. Probleme curente ale administraţiei publice locale.

 

CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 19.09.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-lui RUSU IOAN și validarea mandatului d-lui ȘUMBLEA EUGEN-SIMION, primului supleant confirmat de Organizația județeană Cluj a PSD
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2019
 3. Proiect de hotărâre privind darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a unor bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca ce fac parte din investitia “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitia de autobuze electrice”
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea numarului de membri si alegerea de noi membri pe locurile nou create in Consiliul Director al Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj, in aplicarea prevederilor art.91 al.(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu, conductele, branșamentele de apă, racorduri, canalizare, executate pe raza comunei până la data de 30.06.2019
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au implinit 50 de ani de la casatorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață în anul 2019
 7. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Executarea lucrărilor de trecere LEA 20kv Baciu-Săliște 1 și 2 între stâlpii nr.1 și nr.4 în subteran, în loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj
 8. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane,  în loc. Corușu, nr. 405A, com. Baciu, jud. Cluj
 9. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane,  în loc. Corușu, nr. 404G, com. Baciu, jud. Cluj
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități,  în loc. Corușu, nr. 401, com. Baciu, jud. Cluj
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire obiectiv locuințe colective, amenajări exterioare, în loc. Baciu, str. Neptun, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru Construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente utilități, operațiuni notariale, parcelare, în loc. Baciu, str. Privighetorii, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj
 13. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 09.08.2019 orele 1400, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni : august, septembrie, octombrie 2019
 2. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea “Modernizarea infrastructurii rutiere agrícole in comuna Baciu, judetul Cluj”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de fundamentare a cheltuielilor privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile în mediul rural al comunei Baciu;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin atribuire directă al societății Comunal Eco SRL și a Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare.
 6. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 18.07.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Achiziția unui utilaj pentru Comuna Baciu”.
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 102 mp dobândite prin convenție și reprezentând teren pentru amenajare trotuare str. Bisericii Ortodoxe, situat în loc. Baciu.
 6. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 3251 mp dobândite prin convenție și reprezentând drum str. Luceafărului și loc de joacă pentru copii, situat în loc. Baciu;
 7.            Analiza activității Compartimentului de urbanism pe raza comunei Baciu;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire locuință și service auto, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități, amenajare acces la drum, amenajări exterioare în loc. Popești, nr.162W, în com. Baciu, jud. Cluj;
 9. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare PUZ pentru construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare și racorduri utilități, operațiuni notariale, parcelare în localitatea Baciu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj
 10. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUD și Întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Locuințe colective, amenajări exterioare, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Baciu, str. Neptun, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj
 11. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces separate pentru spațiul comercial la stradă, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor noi pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Schimbare de destinație în spațiu comercial și modificări interioare în loc. Baciu, str. Galaxiei, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj
 12. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru construire imobil mixt, loc. Baciu, str. Transilvaniei, nr.40.
 13. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 27.06.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea in concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a 6 buc. Autobuze nearticulate, noi, pentru elevi - bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și ai cofinanfarii investitiei „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si ai cofinanfarii investitiei „Construire gradinita in comuna Baciu jud. Cluj”;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-ului BALAZS JANOS  reprezentant legal pentru derularea contractului de Finantare nr. C0430A000011661300009/01.03.2017 pentru proiectul „Modernizare infrastructurii agricole in comuna Baciu, judetul Cluj”  si responsabil sa reprezinte comuna in relatia cu AFIR;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-ului BALAZS JANOS  reprezentant legal pentru derularea contractului de Finanțare nr. C0720RN00011761300094/22.09.2017 pentru proiectul „Modernizare infrastructurii rutiere de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”  si responsabil sa reprezinte comuna in relația cu AFIR;
 7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 600,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr. 26/11.04.2019 la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru schimbare de destinație C1 din locuință în spații birouri, demolare parțială C2, construire hală service auto, parcare acoperită, împrejmuire teren, branșamente utilități în com. Baciu, loc. Suceagu, nr.1A, jud. Cluj;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru construire casă unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare în com. Baciu, sat Popești, nr.147 O, jud. Cluj;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Construire ansamblu rezidențial Ds+P+M, introducere teren în intravilan, parcelare, accese, împrejmuiri, racorduri și branșamente la rețelele de utilități urbane loc. Corușu, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj;
 12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj;
 13. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere și reglementare accese din străzi ale localității în vederea – Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilan și construire hală de depozitare și spații administrative în com. Baciu, loc. Mera, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj;
 14. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa de îndată din data 28.05.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aducerea la cunoștința consiliului local al comunei Baciu a ordinului nr.196/16.05.2019 al Prefectului județului Cluj, privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al comunei Baciu, județul Cluj, al domnului MUREȘAN IOAN FLORIN, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate nr.8765/G/II/02.03.2015;
CONVOCATOR
            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 23.05.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Baciu;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – REGENERARE URBANĂ PE STRADA PRIVIGHETORII ÎN LOCALITATEA BACIU, JUDEȚUL CLUJ și Construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – REGENERARE URBANĂ PE STRADA PRIVIGHETORII ÎN LOCALITATEA BACIU, JUDEȚUL CLUJ și Construire culoar de expropriere, situat în intravilanul localității Baciu, jud. Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții - REGENERARE URBANĂ PE STRADA PRIVIGHETORII ÎN LOCALITATEA BACIU, JUDEȚUL CLUJ și Construire culoar de expropriere;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru construire locuință parter, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în com. Baciu, sat Corușu, nr.403C, jud. Cluj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru construire locuință cu două unități locative P+E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, branșamente și racorduri la utilități în com. Baciu, sat Baciu, str. Magnoliei, nr.16A, jud. Cluj;
 8. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la strada a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuință și service auto, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Popești, nr.162W, com. Baciu, jud. Cluj;
 9. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 11.04.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: aprilie, mai, iunie 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Baciu

pe anul 2019

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  pentru anul 2020, cu rata inflației
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
 4. Proiect de hotărâre privind darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a bunurilor aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca, ce fac parte din investitia “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitionarea de autobuze electrice”
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj și construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj și construire culoar de expropriere, situate în extravilanul și intravilanul comunei Baciu, județul Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investițiii – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere, situate în extravilanul și intravilanul comunei Baciu, județul Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investițiii – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale din CF 55501 Baciu și CF 62110 Baciu
 10. Proiect de hotărâre privind Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019
 11. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 21.03.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu;
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati si ai confinantarii investitiei „Extindere  retea de canalizare pe strazile Bradetului, Planetelor, Cimitirului, Salcamului si Mesteacanului in comuna Baciu, judetul Cluj"
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si ai cofinanfarii investitiei ,,Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Suceagu , comuna Baciu judetul Cluj"
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii investiției  ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SALISTEA NOUA, CORUSU, POPESTI,    COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ, BRANSAMENTE"
 7. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 31.12.2018
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire casă cuplată, împrejmuire, racorduri și branșamente în sat Popești, nr.162D, com. Baciu, jud. Cluj
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru desființare construcții existente și construire laborator de cofetărie și locuință de serviciu în loc. Suceagu, nr.260, com. Baciu, jud. Cluj
 10. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire locuință Dp+P, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr.402, com. Baciu, jud. Cluj
 11. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Construire locuință parter, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr.403C, com. Baciu, jud. Cluj
 12. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 21.02.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Analiza încasării impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 - contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera;
 4. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 31.01.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru închirierea Căminelor Culturale și a veselei pe anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 3251 mp, dobândite prin convenție și reprezentând drum și loc de joacă pentru copii, situat în localitatea Baciu;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați si ai confinanțării investitiei  „Alimentare cu Apă a localităților, Mera, Rădaia și Suceagu în Com. Baciu, Jud. Cluj” Etapa I – Aducțiune;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii investifiei ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SALISTEA NOUA, CORUSU, POPESTI,    COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ, BRANSAMENTE"
 6. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare și racorduri utilități, operațiuni notariale, parcelare în localitatea Baciu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj;
 7. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Locuință și service auto, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Popești, nr. 162W, com. Baciu, jud. Cluj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire Centru Comercial de tip supermarket în loc. Baciu, str. Jupiter, nr. 12, com. Baciu, jud. Cluj;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru construire case de locuit, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente utilități în loc. Popești, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj;
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea prevederilor Hotărârii AGA nr.4/19.12.2018 a societății Comunal ECO SRL;
 11. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 09.01.2019 orele 1000, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: ianuarie, februarie, martie 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare;
 3. Probleme curente ale administraţiei publice locale.