Educație și cultură

Şcoala Gimnazială “Tamás Gyula” Mera
Şcoala Gimnazială “Tamás Gyula” Mera

Şcoala Gimnazială ”Tamás Gyula” Mera este situată în comuna Baciu, sat Mera în direcţia NV de municipiul Cluj-Napoca, la o distanţă de 15 km de acesta. Primele date despre Mera sunt din secolul al XII-lea. Numele localităţii provine, se pare de la numele familiei Mera. Şcoala din satul Mera a fost înfiinţată în anul 1728 şi a funcţionat cu câteva clase de învăţământ primar. Până în anul 1878 educaţia era organizată de biserica din localitate.

În anul 2014 școala a luat numele fostului învățător și director, domnul Tamás Gyula(1876-1953), care a predat și educat copiii din Mera aproape 30 de ani.

Şcoala din Mera dispune de două corpuri de clădire, construite în anii 1925 respectiv 2007. Clădirea construită în anul 1925 a intrat în anul 2007 într-un proces de reabilitare, în urma căreia se amenajează sălile de clasă și se realizează încălzirea centrală iar în anul 2014 se izolează termic clădirea.  În cele două clădiri există apă curentă şi s-a rezolvat şi problema canalizării. Grădinița funcționează într-o altă locație din sat, cu trei săli de clasă, curte proprie. În ultimii ani s-a realizat un mic teren de joacă, s-a închis terasa, s-a izolat termic și s-au modernizat sălile de clasă.

La școala din Mera sunt aproximativ 120 elevi iar la grădiniță aproximativ 45 de copii.

Școala are parteneriate cu ONG-uri și școli din județ și din Ungaria.

Rezultatele elevilor se îmbunătățesc datorită implicării cadrelor didactice și folosirii metodelor moderne de predare, anual elevii școlii obținând premii sau mențiuni la concursurile școlare. Activitățile extrașcolare sunt deasemenea promovate un exemplu fiind formația de dansuri populare ”Cifra” înființată în anul 2007 care participă anual la numeroase festivaluri și concursuri de renume din țară și străinătate, dar există posibilitatea de a participa și la cercuri de fluier, înot, pictură pe lemn.

În vacanța de vară începând cu anul 2015 școala organizează ”Săptămâna lingvistică” pentru exersarea limbii române și limbii engleze acesta atrăgând anual un număr tot mai mare de participanți.

Elevii sunt educați în spiritul drepturilor, toleranței și demnității.

Cadrele didactice și părinții elevilor se implică în organizarea și susținerea unor evenimente culturale, sărbători organizate în comunitate, astfel legătura dintre școală și comunitate este bună, bazată pe colaborare și respect reciproc.

21.11.2017
Școala Gimnazială Baciu
Școala Gimnazială Baciu

Începutul  învăţământului  sau a  şcolillor  din localitatea Baciu , sunt atestate în prima parte a  secolului al XIX-lea.

În 1818 se construieste clãdirea unde acum functioneazã gradiniţa cu program prelungit Baciu pentru a deservi şcoala din sat in limba maghiarã

În 1921 se infiinţeaza clasele primare în limba românã functionând in clãdirea actualã a gradiniţei

Iar în 1972 se infiinţeaza clase de gimnaziu în limba românã alãturi de clasele cu predare în limba maghiarã funcţionând în clãdirea din faţa şcolii noastre  unde acum este Şcoala Speciala Transilvania

Actuala clãdire a şcolii a fost construitã în perioada 1989-1994.

La Şcoala Suceagu  începuturile învatamantului s-au realizat în şcolile confesionale. Până in 1865 se inchiria o casă pentru şcoală "care de multe ori semană cu o stână" . Parohul Gavril Pop a mobilizat poporul român "binecredincios, dar mic la numar si sărac" pentru construcţia şcolii.

În 1881, avându-l ca initiator pe proprietarul funciar din localitate - Berde Dumitru - se infinţeazã Şcoala de Stat  şi se construieşte  o clãdire nouã

După intervenţia statului în învăţământ în anii 1857-1858 (când iau fiinţă şi instituţia inspectorilor şcolari civili) se stabileşte crearea unei dotării materiale  stabile  pentru şcoli . Iar după anul 1880 şcolile confesionale  sunt preluate de către stat..

In satul Corușu școala ia ființă aproximativ în aceeași periodă cu școala din satul Popești, în anul 1867,  mai inai la inițiativa sătenilor ca și școlii confesionale, sub oblăduirea Bisericilor din sate,

În celelalte sate  aparţinătoare comunei Baciu abia după revoluţia de la 1848 au fost înfiinţate şcolii  confesionale , care începând cu 1880 au devenit rând pe rând şcoli de stat.

21.11.2017