Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Politici, proiecte și strategii

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 7.66 km de străzi intravilane din Comuna Baciu
 • Valoarea estimată a investiţiei – 4 539 000 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – Construct Perom SRL -  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 427476)
 • Contract Nr. 4444  din 25.07.2018. în Valoare de 3 451 591.19 lei fără TVA
 • Termen de finalizare  - 01.02.2020

Străzile și lungimile prevăzute a fi modernizate prin acest proiect:

1 Strada Mera Noua, localitatea Mera - 637 ml

2 Strada ADR, localitatea Radaia - 600ml

3 Strada Vanatorului, localitatea Radaia - 2294ml

4 Strada Planetelor, localitatea Baciu - 630ml

5 Strada Castanilor, localitatea Baciu - 783ml

6 Strada Paraul Ciresului, localitatea - Popesti 250ml

7 Strada Intre Cimitire, localitatea Popesti - 500ml

8 Strada La Terti - Biserica Catolica, localitatea Popesti - 616ml

9 Strada La Protopopiat, localitatea Popesti,  - 735ml

10 Strada Spitalului, localitatea Suceagu - 615ml

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 8.16 km de drumuri agricole din Comuna Baciu pe raza localităților Baciu, Suceagu, Popești și Corușu.
 • Valoarea estimată a investiţiei – 4 128 084.34 lei
 • Proiectant - Someș Top Grup SRL 
 • Executant – AGM Group CG SRL     - Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 408343)
 • Contract Nr. 4485  din 27.07.2018  în Valoare de 2 962 256 lei fără TVA
 • Termen de finalizare  - 03.02.2020

Date tehnice ale investiției:

Drum Agricol extravilan Popești - 1125 ml

Drum Agricol extravilan Popești Pârâul Cireșului -  705 ml

Drum Agricol extravilan Livada Baciu -  1525 ml

Drum Agricol extravilan Suceagu - pășune - 485 ml

Drum Agricol extravilan Baciu - Iertaș - 2965 ml

Drum Agricol extravilan Corușu - UAT Chinteni- 500 ml

Drum Agricol extravilan Iertaș - Sântioana - 640 ml

Drum Agricol extravilan Dealul Viilor - Baciu - 215 ml

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR Măsura 4.3

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Achizitie Costume Populare
 • Valoarea estimată a investiţiei – 159 600 lei fără TVA
 • Furnizor – EUROVOX S.R.L. 
 • Contract Nr. 2073  din 09.09.2014 în valoare de 84 480 lei fără TVA
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/11/2014

Date tehnice ale investiției:

Costum popular traditional românesc - adult - barbat; - 12 buc

Costum popular traditional românesc - adult - femeie; - 12 buc

Costum popular traditional românesc - copil - fata; - 12 buc

Costum popular traditional românesc - copil - baiat ; - 12 buc

Costum popular traditional unguresc adult - barbat ; - 12 buc

Costum popular traditional unguresc adult - femeie; - 12 buc

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 181543/12.09.2014

PROIECT FINANŢAT PRIN programul PHARE 2005 - CES RO 2005/017-553.04.01.04.01.58

 • Beneficiar CONSILUL LOCAL BACIU în parteneriat cu CONSILUL LOCAL AGHIREȘU 
 • Obiectiv – ECO-SISTEM BACIU - AGHIREȘU “Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor municipale și asimilate”
 • Valoarea estimată a  investiţiei – 965 287 euro fără TVA , Valoarea finanțată de Uniunea Europeană: 868 758,30 euro, reprezentând 90% din costul
  total eligibil.
 • Furnizori: 
  • EUROPLAST ROMANIA SRL - Contract Nr. 1177  din 03.09.2008 - Furnizarea a 6529 Pubele din plastic cu capacitatea de 120 l pentru deșeurile menajere - Anunț atribuire SEAP 49729 din 10.12.2008 - Valoare - 399 914.20 lei fără TVA
  • TRIPLAST SRL - Contract Nr. 1279  din 26.09.2008 - Furnizarea a 566 buc. Containere metalice cu capacitatea de 1100 l (1,1 mc) pentru colectarea deseurilor menajere- Anunț atribuire SEAP 49738 din 10.12.2008 - Valoare - 590 756.84 lei fără TVA
  • DUMATRUCKS SRL - Contract Nr. 1754  din 23.12.2008 - Furnizare a 3 buc Autospeciale Compactoare cu capacitatea de 18 mc -  Anunț atribuire SEAP 54937 din 11.02.2009 - Valoare - 1 130 285 lei fără TVA
  • DABUS IMPEX SRL - 479 din 31.03.2009 -  Furnizare a 1609 Buc. Containere din lemn pentru compost - Anunț atribuire SEAP 87545 - 09.09.2009   - Valoare - 134 600  lei fără TVA
  • BMC TRUCK & BUS S.A. - Contract Nr. 1052 din 27.07.2009 - Achizitionarea a 1 buc. Autogunoiera cu capacitatea de 18 mc - Anunț atribuire SEAP 68095 din 10.09.2009    - Valoare - 299 071.88 lei fără TVA
  • EUROPLAST ROMANIA S.R.L. - Contract Nr. 1274  din 29.09.2009 - Achizitionarea a 396 buc. containere metalice cu capacitatea de 1,1 mc pentru colectarea deseurilor menajere - Anunț atribuire SEAP 80790 - 25/03/2010   - Valoare - 357 375.15 lei fără TVA
 • Termen de finalizare  - 30/06/2010

Date tehnice ale investiției:

achiziționarea a 4 Autospeciale de Colectare și Transport a Deșeurilor, 6529 pubele de plastic cu capac, capacitate 120 L , 962 containere de 1,1 mc pentru colectarea deșeurilor, 1609 bucăți recipienți pentru compost folosite la colectarea deșeurilor vegetale ( Biodegradabile)

PROIECT FINANŢAT PRIN SAPARD

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv – Construire drum nou DC 141 - DN 1 F Suceagu - km 0+000-3+300, comuna Baciu, judetul Cluj”
 • Valoarea investiţiei – 3 300 000 lei fără TVA ( 1 000 000 Euro)
 • Executant – Ben & Ben SRL
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/09/2005

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic (PT), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții Construire Grădiniță în Comuna Baciu, județul Cluj
 • Valoarea estimată a investiţiei –  3 082 154  lei fără TVA
 • Studiu de Fezabilitate: - PLV INVEST SRL
 • Proiectant:...................
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant – 
 • Contract Nr. ............. din .......................
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul “Infiintare retea de canalizare in localitatile Salistea Noua, Corusu si Popesti, comuna Baciu, judetul Cluj, bransamente”
 • Valoarea estimată a investiţiei –  4 734 564.4 lei
 • Studiu de Fezabilitate: - Timat Impex SRL
 • Proiectant:..................
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant –
 • Contract Nr. ............. din .......................
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru proiectul “RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA SUCEAGU, COM. BACIU, JUD. CLUJ”
 • Valoarea estimată a investiţiei –  2 219 963.87 lei
 • Studiu de Fezabilitate:  Aqua Prociv SRL
 • Proiectant:......................
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant –
 • Contract Nr. ............. din .......................
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – realizare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu Comuna Baciu
 • Valoarea estimată a investiţiei –  10 048 906 lei
 • Studiu de Fezabilitate: Aqua Prociv Proiect SRL
 • Proiectant:...................
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant – 
 • Contract Nr. _______  din _____________
 • Termen de punere în funcţiune  - ______________

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Alimentare cu apa Suceagu Radaia Mera - Aducțiune Etapa I
 • Valoarea investiţiei –  1 697 690 lei
 • Proiectant: Aqua Prociv SRL
 • Executant – ACSA S.A. Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 352768)
 • Contract Nr. 1918  din 03.10.2013
 • Termen de punere în funcţiune  - 15/10/2014

Date tehnice ale investiției:

Lungime totală: 12079 ml

Alimentare cu apa: • extinderea sistemelor de alimentare cu apa conducta PEHD 12079 ml; • camine de vane 14 buc, hidranti supraterani 2 buc; • contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa 32 bransamente; • prevederea unei noi statii de pompare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unei noi statii de clorinare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unui rezervor pentru inmagazinarea apei 400mc;

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 177594/03.04.2014

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv – POD PESTE PÂRÂUL NADĂŞ – LOCALITATEA BACIU
 • Valoarea estimată a investiţiei – 492.344 lei
 • Valoarea investiției - 344 606 lei   
 • Executant – SC NORD CONFOREST SRL Cluj Napoca
 • Contract Nr. 1085 din  26/07/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/12/2007

Detalii Tehnice ale investiției:  pod peste pârâul Nadăș cu lungimea de 18 m, latimea de 7m

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 6804  Construire pod peste pârâul Nadas în Localitatea Baciu

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv –  REŢELE DE APĂ – POPEŞTI- CORUŞU – SĂLIŞTEA NOUĂ
 • Valoarea estimată a investiției –  2.079.557 lei
 • Valoarea investiției - 1 407 965 lei
 • Executant – Trustul de Instalatii, Montaj si Constructii SA Cluj Napoca
 • Contract Nr. 1362 din  26/09/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - APRILIE 2007

Detalii Tehnice ale investiției: conducte de aductiune cu o lungime de 8855 m, retele de distributie in lungime de 16208 m, amplasarea a 2 rezervoare de cate 100 mc fiecare si 2 statii de pompare

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 15718  Alimentare cu apa potabila a localitatilor Popesti, Corusu si Salistea Noua ( Com. Baciu Jud. Cluj 

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 350 ml de drum  situat în intravilanul Comunei Baciu
 • Valoarea investiţiei – 226 500 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – AGM Group SRL -  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 411177)
 • Contract Nr. 6767 din 02.11.2017  în Valoare de .185 455.09. fără TVA
 • Termen de finalizare  - 14.09.2018
 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 1,2 km de drum de pământ  situat în intravilanul Comunei Baciu
 • Valoarea investiţiei – 735 000 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – Viarom Construct SRL  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 411178)
 • Contract Nr. 6817 din 03.11.2017  în Valoare de .552 959.18. fără TVA
 • Termen de finalizare  - 08.09.2018