Știri și anunțuri

Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 09.08.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 08:00 - 20:00

1. Localitatea Popești, Corușu, Săliștea Nouă

Se vor executa lucrări de excavare la următoarele adrese:

Localitatea Popești, str. Principală, nr. 249

09.08.2022
CONSTRUIRE PROIECT TIP - CONSTRUIRE CRESA MICA IN LOCALITATEA BACIU, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ

COMUNA BACIU titular al proiectului „Construire proiect tip - construire cresa mica  in Localitatea Baciu, Comuna Baciu, Județul Cluj” propus a fi amplasat in localitatea Baciu, strada Venus, Nr. FN, Com. Baciu, Jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire proiect tip - construire cresa mica  in Localitatea Baciu, Comuna Baciu, Județul Cluj” propus a fi amplasat in localitatea Baciu, strada Venus, Nr. FN, Com. Baciu, Jud. Cluj.

            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00, vineri intre orele 9.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro, precum si la sediul Primăriei din comuna Baciu, sat Baciu, str. Nufărului nr. 1, în zilele de luni - vineri între orele 9.00 – 13.00.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.

28.07.2022
Întrerupere furnizare energie electrică

Dorim să vă aducem la cunoștiință faptul că în data de 28.07.2022 între orle 09:00 - 12:00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice din cauza unor lucrări la rețea, la următoarea adresă:

1. Str. Trandafirilor, Nr. 1, Bl. C, Scara 1. 

Vă mulțumim pentru înțelegere.

22.07.2022
Anunț public privind construirea unei creșe

UAT Comuna Baciu anunță publicul interesat asupra intenției de a depune un proiect în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15, Componenta Educație, în vederea construirii unei creșe.

În vederea estimării numărului de locuri necesare, rugăm persoanele interesate să depună o cerere, conform modelului atașat, prin care să isi manifeste intenția de a înscrie copiii în învățământul anteprescolar (cresa), care urmează să fie construită.

Solicitările se vor depune până la data de 01.07.2022, în format electronic pe adresa de email a Primăriei Baciu office@primariabaciu.ro , sau la sediul instituției la adresa Aleea Nufărului, nr.1, loc. Baciu, jud. Cluj.

CERERE TIP - word

CERERE TIP - pdf

21.06.2022
Campania „Nu udați grădinile (cu apa din rețea)” a Companiei de apă Someș SA
20.06.2022
Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 06.06.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 11:00 - 15:40

1. Localitatea Baciu, Str. Transilvaniei

Se vor executa lucrări de excavare la următoarele adrese:

Localitatea Baciu, Str. Transilvaniei, nr. 276

06.06.2022
Program cu publicul până la ora 12:00 în data de 31.05.2022

Datorită unor lucrări care se vor efectua în clădirea Primăriei Baciu , în data de 31.05.2022 programul cu publicul va fi până la ora 12:00.

Vămulțumim pentru înțelegere.

27.05.2022
Întrerupere furnizarea apei

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 04.05.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

 

Între orele 09:00 - 16:00

1. Localitatea Baciu - Str. Bisericii Ortodoxe - parțial, str. Ion Mincu - parțial

2. Localitatea Corușu - parțial

Se vor executa lucrări de excavare la urmatoarele adrese:

1. Str. Bisericii ortodoxe, nr. 53A

2. Loc. Corusu, nr. 71U

04.05.2022
2022.03.31 - Fonduri pentru persoanele care găzduiesc cetățeni ucrainieni pe raza Comunei Baciu

               Având în vedere prevederile OUG nr. 28/23.03.2022 , persoanele fizice de pe raza Comunei Baciu care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgență Cluj a cheltuielilor cu hrana şi cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(10) din OUG nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Mecanismul de decontare a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului  Nr. 336 din  11.03.2022.

Procedura de decontare a cheltuielilor este următoarea:

 • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura Primăriei Baciu sau prin email la adresa office@primariabaciu.ro o cerere  în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

 1. o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

 2. copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

 • Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.

 • Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluţionează în luna următoare.

 • Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 336/2022

 • În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor prin virament bancar sau în numerar.

 • Primăria Comunei Baciu,, întocmește situația centralizatoare care se certifică pentru realitate și, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat mai sus, transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj, precum şi spre informare Instituţiei Prefectului județului Cluj.

 • În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj virează sumele solicitate în contul deschis cu această destinație pentru Primăria Comunei Baciu.

 • În termen de 3 zile de la virarea sumelor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, Primăria Comunei Baciu, efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în funcție de opțiunea acestora, fie în cont bancar, fie la casieria Primăriei Baciu  Aleea Nufărului Nr. 1

 • În conformitate cu prevederile legale, Primăria Comunei Baciu, prin Compartimentul Asistență Socială , poate efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Descarcă Cererea și Declarația 

 

31.03.2022
Informații privind Recensământul Populației și Locuințelor 2021

AFIȘ PENTRU STUDENȚI

BROȘURĂ DE INFORMARE

14 MARTIE - 15 MAI 2022

AUTORECENZARE
ZI LIBERĂ, 100% PLĂTITĂ

Membrii gospodăriei desemnează o persoană de referință, care completează
formularul de preînregistrare accesând www.recensamantromania.ro, platforma
"Autorecenzare" . Această persoană completează CNP-urile tuturor membrilor
gospodăriei și celelalte informații solicitate.

Pe adresa de email indicată în formularul de preînregistrare se transmite link-ul
pentru completarea chestionarului de recensământ.

AUTORECENZARE ASISTATĂ

Posibilitatea de AUTORECENZARE asistată de către un recenzor în spații special
amenajate de către primării. 

16 MAI - 17 IULIE 2022
COLECTAREA DATELOR
PRIN INTERVIURI FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ
DE CĂTRE UN RECENZOR CU
AJUTORUL TABLETEI

Toate informațiile colectate sunt confidențiale și sunt folosite în scop statistic.

 

 

23.03.2022
Informații privind funcționarea Centrului de Vaccinare din Localitatea Baciu

Dorim să vă aducem la cunoștiință că începând cu data de 23 Martie 2022  Centrul de Vaccinare din localitatea Baciu se închide definitiv. 

21.03.2022
2022.03.16 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor lucrări la rețeaua de apă potabilă, în data de 22.03.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 09:00 - 18:00

1. Localitatea Baciu - Str. Privighetorii între str. Graurilor și str. Corbului; Str. Graurilor; Str. Soimului

 

21.03.2022
2022.03.01 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor lucrări  la rețeaua de apă potabilă, în data de 03.03.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 09:00 - 17:00

1. Localitatea Popești - parțial (Popești Deal)

01.03.2022
2022.02.25 - Program cu publicul până la ora 13:00 în data de 01.03.2022

În data de 01.03.2022 programul cu publicul al primăriei Baciu va fi până la ora 13:00,

Vă mulțumim pentru înțelegere.

25.02.2022
2022.02.25 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 27.01.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 09:00 - 16:00

1. Localitatea Corusu - parțial

Se vor executa lucrări de excavare la următoarele adrese:

Localitatea Corusu, nr. 203A

25.02.2022
2022.02.24 - Informații Publice despre - Recensământului Populației și Locuințelor

Descarcă Pliantul cu Etapele  de desfășurare a Recensământului Populației și Locuinței

Descarcă informarea despre derularea Recensământului Populației și Locuinței

24.02.2022