Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea prevederilor Hotărârii AGA nr.4/19.12.2018 a societății Comunal ECO SRL

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ pentru construire case de locuit, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente utilități în loc. Popești, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire Centru Comercial de tip supermarket în loc. Baciu, str. Jupiter, nr. 12, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Locuință și service auto, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Popești, nr. 162W, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii investifiei ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SALISTEA NOUA, CORUSU, POPESTI,    COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ, BRANSAMENTE"

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați si ai confinanțării investitiei  „Alimentare cu Apă a localităților, Mera, Rădaia și Suceagu în Com. Baciu, Jud. Cluj” Etapa I - Aducțiune

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 3251 mp, dobândite prin convenție și reprezentând drum și loc de joacă pentru copii, situat în localitatea Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea taxelor pentru inchirierea Caminelor Culturale și a veselei pe anul 2019

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni : ianuarie, februarie, martie 2019

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi,cu rata inflației, pentru anul 2019

Vezi hotărârea în format electronic


 privind aprobarea PUD pentru construire casa familială P+M, împrejmuire, racorduri și branșamente, bazin vidanjabil, în comuna Baciu, sat Corușu, nr.FN, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere privind realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții ” Tren Metropolitan Gilău - Florești - Cluj-Napoca- Baciu- Apahida- Jucu- Bonțida”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa  pe raza comunei Baciu în anul școlar 2019-2020

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară