Achiziții Publice

Achiziția presupune:

proiectarea, realizarea și implementarea noului site oficial a primăriei Comunei Baciu care să corespundă cerințelor de informare actuale.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 1 / 2017 din  12/01/2017 având ca obiect:Realizare site nou www.primaria-baciu.ro”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Valoare estimata a achiziție: 40000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  31.03.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită,ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta   în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Realizare site nou www.primaria-baciu.ro, cod CPV: 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web).

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu, iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

ACHIZIȚIA A FOST ANULATĂ la data de 16.11.2017

Achiziția presupune:

Crearea unei Hărți digitale a Comunei Baciu care să conțină pe lângă Ortofotoplan și Trapeze și informații referitoare la Proprietate, străzi și contribuabil. Accesarea informațiilor trebuie să se poată face rapid iar informațiile din hartă să poată fi importate din aplicațiile existente și exportate în formate larg răspândite (de preferat Office).

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 2 / 2017 din  12/01/2017 având ca obiect:Întocmirea unei Hărți digitale în format DWG ( Autocad) care să cuprindă informațiile din Bazele de date deținute de către Beneficiar (Impozite și Taxe și Registrul Agricol) în vederea unei mai bune gestionări a resurselor interne și a unei mai bune organizări Administrative a Teritoriului UAT Baciu.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 72330000-2 - Servicii de standardizare şi clasificare a conţinuturilor sau a datelor

Valoare estimata a achiziție: 22000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  02.02.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită,ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta   în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Întocmirea unei Hărți digitale în format DWG ( Autocad) care să cuprindă informațiile din Bazele de date deținute de către Beneficiar (Impozite și Taxe și Registrul Agricol) în vederea unei mai bune gestionări a resurselor interne și a unei mai bune organizări Administrative a Teritoriului UAT Baciu., cod CPV: 72330000-2 - Servicii de standardizare şi clasificare a conţinuturilor sau a datelor.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu, iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,