Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 1792/13.05.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul  privat al comunei Baciu a imobilelor teren situate în intravilanul localității Baciu, înscrise în CF 65064, 65065,65067 Baciu în suprafață totală de 99 mp și a trecerii imobilului din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate, autentificate sub nr. 745/09.02.2022, nr. 744/19.04.2022, nr. 733/18.04.2022 aprobarea preluării și înscrierii în domeniul  privat al comunei Baciu a imobilului teren situat în intravilanul localității Baciu, înscris în CF 63595 Baciu în suprafață de 3450 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 761/09.02.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul  privat al comunei Baciu a imobilului teren situat în intravilanul localității Corușu FN, înscris în CF 65020 Baciu în suprafață de 44 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate, autentificate sub nr. 1040/31.06.2022 și nr. 1262/19.04.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în intravilanul localității Baciu, având categoria de folosință drum, înscris în CF 50878 Baciu în suprafață de 292 mp ți a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil, reprezentând strada Caisului din loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj  

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 31.12.2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Scoala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea managementului local la nivelul comunei Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni: mai, iunie, iulie 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a unor terenuri întăbulare pe comuna Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Piste de biciclete între Dealu Viilor și Poiana Sântioana, în Comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Elaborare PUG și PUZ pentru comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ -lui - Extindere PUZ aprobat pentru lotizare și construire locuințe S(Ds)+P+E(M), accese, împrejmuire, racorduri în loc. Popești, com. Baciu, jud. Cluj 

Vezi hotărârea în format electronic


privind elberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei, în vederea - Intrare în legalitate - Menținere pe amplasament a construcțiilor executate fără autoizație de construire - amenajare parc de joacă pentru copii în loc. Baciu, str. Neptun, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru reglementare acces, amplasare racorduri și branșamente și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei, în vederea Elaborare P.U.Z. - „Construire locuințe unifamiliale, accese, împrejmuire, branșamente, și racorduri la rețelele de utilități urbane, în loc. Corușu FN, com. Baciu, jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului