Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza com. Baciu în anul școlar 2023-2024

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a documentației tehnice a proiectului „Extindere rețea de canalizare în localitățile Mera, Rădaia și Suceagu, Comuna Baciu, jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului „Extindere rețea de canalizare în localitățile Mera, Rădaia și Suceagu, Comuna Baciu, jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a documentașiei tehnice pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în localitatea Baciu, Comuna Baciu jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea implementării proiectului „Extindere rețea de canalizare în localitatea Baciu, Comuna Baciu, jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea impozite și taxelor locale pentru anul 2023

Vezi hotărârea în format electronic


Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ în vederea realizării investiției - Construire locuințe unifamiliale, accese, împrejmuire, branșamente și racorduri, dezmembrare teren în loc. Corușu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 4653/15.12.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în intravilanul localității Baciu, înscris în CF 62905 Baciu, nr. cadastral 62905, în suprafață de 268 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 35/18.11.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în intravilanul localității Baciu, înscris în CF 60975 Baciu, nr. cadastral 60975, în suprafață de 40 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a Declaraţiilor de renunţare la dreptul de proprietate, autentificate sub nr. 3/17.11.2022, 19/18.11.2022, 26/18.11.2022, 30/18.11.2022, 33/18.11.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în localitatea Baciu, înscris în CF 53731 Baciu, nr. cadastral 53731, în suprafață de 300 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de trasport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Baciu, județul Cluj”