Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoșiință a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate, autentificate sub nr. 2241/14.06.2022, 2226/14.06.2022, 2223/14.06.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilelor teren situate în intravilanul localității Baciu, înscrise în CF 65436, 65437 Baciu, în suprafață de 217 mp, respectiv cota parte din 2708 mp și a trecerii imobilelor din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului cu titlul „Construirea unei creșe în comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010 de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management integrat al Deșeurilor în Județul Cluj 

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordul consiliului local pentru reglementare drum, deschidere acces, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilan, parcelare și construire locuințe unifamiliale în localitatea Corușu, fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școla Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu 

Vezi hotărârea în format electronic


privind atribuirea unor denumiri pentru Drumuri de Exploatație Agricolă în vederea cuprinderii acestora în Inventarul Domeniului Public al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind darea în folosință gratuită a spațiului din mansarda Căminului Cultural Suceagu, către Parohia Ortodoxă Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru construire Hală pentru producție și servicii în loc. Popești, nr. 515, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea „Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Baciu, județul Cluj, pentru perioada 2021-2025-2030”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei Baciu, județul Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ la nivelul Comunei Baciu, județul Cluj, pentru perioada 2021-2027”

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 1791/13.05.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul  privat al comunei Baciu a imobilelor teren situate în intravilanul localității Baciu, înscrise în CF 65158 Baciu și CF 65159 Baciu în suprafață totală de 38 mp și a trecerii imobilelor din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu