Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea contractului de delegare a gestiunii  semnat la data de 29.12.2018, intre Compania  de Transport Public Cluj-Napoca SA, in calitate de operator si AMTPC - autoritate contractanta, potrivit HCL Ciurila nr.41/19.05.2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III și IV, anul 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind înscrierea în Cartea Funciară a unor terenuri aflate în domeniul public al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Piste de biciclete între Dealul Viilor și Poiana Sântioana, în Comuna Baciu, județul Cluj”, faza SF

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru reglementare accese, amplasare rețele edilitare, branșamente, racorduri și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUZ pentru schimbarea destinației zonei în vederea construirii unei hale industriale cu satții tehnico-administrative, împrejmuire, racorduri și branșamente în loc. Baciu, str. Cheile Baciului, nr. 8, com. Baciu, jud. Cluj, beneficiar SC Ipercomp exim SRl, CF 64514 Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru reglementare accese, amplasare rețele edilitare, branșamente, racorduri și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUZ pentru Construire ansamblu imobile, locuințe colective și funcțiuni complementare în loc. Baciu, str. Privighetorii, com. Baciu, jud. Cluj, beneficiar SC Terrabau SRl, CF 54383 Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ - pentru Introducere teren în intravilan și parcelare și construire locuințe unifamiliale, CF nr. 64536 UAT Baciu, situat în loc. Corușu, com. Baciu, jud. Cluj, beneficiar Pop Ioan

Vezi hotărârea în format electronic


privind nominalizarea pe unități cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 300,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr. 7/31.01.2023 la Capitolul nr. 67.02 Religie - Alte Culte

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 4125/26.09./2017, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în localitatea Baciu, înscris în CF 60852 Baciu, nr. cadastral 60852, în suprafață de 275 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu acestui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


privind trecerea din domeniul public al Comunei Baciu a imoilului înscris în CF 60860 Baciu, în suprafață de 1400mp

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim II anul 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării celtuielilor pe mijloacele de trensport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas - Gyula” Mera 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliul Local Baciu pe o perioadă de trei luni: mai - iulie 2023