Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Baciu a unor terenuri

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea prețului de referință al mesei lemnoase pentru perioada de producție septembrie 2022 - august 2023 și a prețului de vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietate publică a Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


pentru modificarea Hotărârii nr. 36/16.05.2022 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlu „Elaborare PUG și PUZ pentru comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Baciu a unui teren

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru reglementare profil stradă, deschidere acces, amplasarea racordurilor și branșamentelor și excluderea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUZ pentru parcelare și construire locuințe unifamiliale, drum de acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente conform aviz de oportunitate favorabil nr. 62/02.05.2022, în loc. Corușu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire clădire cu funcțiuni comerț-servicii și birouri în loc. Mera, nr. 1A, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și ai cofinanțării investiției „Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Popești și Corușu, comuna Baciu, județul Cluj.”  

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii, situate în comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I. S.A.”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect TIP - Construire creșă mică, sat Baciu, comuna Baciu, județul Cluj.

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 30.06.2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind trecerea în domeniul public al Comunei Baciu și delegare gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind darea în folosință gratuită a spațiului din Căminul Cultural Baciu către I.P.J. Cluj -Secția 3 Poliție Rurală Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. III, anul 2022