Şcoala Gimnazială “Tamás Gyula” Mera

11.21.2017
Şcoala Gimnazială “Tamás Gyula” Mera
FOTO:


Şcoala Gimnazială ”Tamás Gyula” Mera este situată în comuna Baciu, sat Mera în direcţia NV de municipiul Cluj-Napoca, la o distanţă de 15 km de acesta. Primele date despre Mera sunt din secolul al XII-lea. Numele localităţii provine, se pare de la numele familiei Mera. Şcoala din satul Mera a fost înfiinţată în anul 1728 şi a funcţionat cu câteva clase de învăţământ primar. Până în anul 1878 educaţia era organizată de biserica din localitate.

În anul 2014 școala a luat numele fostului învățător și director, domnul Tamás Gyula(1876-1953), care a predat și educat copiii din Mera aproape 30 de ani.

Şcoala din Mera dispune de două corpuri de clădire, construite în anii 1925 respectiv 2007. Clădirea construită în anul 1925 a intrat în anul 2007 într-un proces de reabilitare, în urma căreia se amenajează sălile de clasă și se realizează încălzirea centrală iar în anul 2014 se izolează termic clădirea.  În cele două clădiri există apă curentă şi s-a rezolvat şi problema canalizării. Grădinița funcționează într-o altă locație din sat, cu trei săli de clasă, curte proprie. În ultimii ani s-a realizat un mic teren de joacă, s-a închis terasa, s-a izolat termic și s-au modernizat sălile de clasă.

La școala din Mera sunt aproximativ 120 elevi iar la grădiniță aproximativ 45 de copii.

Școala are parteneriate cu ONG-uri și școli din județ și din Ungaria.

Rezultatele elevilor se îmbunătățesc datorită implicării cadrelor didactice și folosirii metodelor moderne de predare, anual elevii școlii obținând premii sau mențiuni la concursurile școlare. Activitățile extrașcolare sunt deasemenea promovate un exemplu fiind formația de dansuri populare ”Cifra” înființată în anul 2007 care participă anual la numeroase festivaluri și concursuri de renume din țară și străinătate, dar există posibilitatea de a participa și la cercuri de fluier, înot, pictură pe lemn.

În vacanța de vară începând cu anul 2015 școala organizează ”Săptămâna lingvistică” pentru exersarea limbii române și limbii engleze acesta atrăgând anual un număr tot mai mare de participanți.

Elevii sunt educați în spiritul drepturilor, toleranței și demnității.

Cadrele didactice și părinții elevilor se implică în organizarea și susținerea unor evenimente culturale, sărbători organizate în comunitate, astfel legătura dintre școală și comunitate este bună, bazată pe colaborare și respect reciproc.