Școala Gimnazială Baciu

11.21.2017
Școala Gimnazială Baciu
FOTO:


Începutul  învăţământului  sau a  şcolillor  din localitatea Baciu , sunt atestate în prima parte a  secolului al XIX-lea.

În 1818 se construieste clãdirea unde acum functioneazã gradiniţa cu program prelungit Baciu pentru a deservi şcoala din sat in limba maghiarã

În 1921 se infiinţeaza clasele primare în limba românã functionând in clãdirea actualã a gradiniţei

Iar în 1972 se infiinţeaza clase de gimnaziu în limba românã alãturi de clasele cu predare în limba maghiarã funcţionând în clãdirea din faţa şcolii noastre  unde acum este Şcoala Speciala Transilvania

Actuala clãdire a şcolii a fost construitã în perioada 1989-1994.

La Şcoala Suceagu  începuturile învatamantului s-au realizat în şcolile confesionale. Până in 1865 se inchiria o casă pentru şcoală "care de multe ori semană cu o stână" . Parohul Gavril Pop a mobilizat poporul român "binecredincios, dar mic la numar si sărac" pentru construcţia şcolii.

În 1881, avându-l ca initiator pe proprietarul funciar din localitate - Berde Dumitru - se infinţeazã Şcoala de Stat  şi se construieşte  o clãdire nouã

După intervenţia statului în învăţământ în anii 1857-1858 (când iau fiinţă şi instituţia inspectorilor şcolari civili) se stabileşte crearea unei dotării materiale  stabile  pentru şcoli . Iar după anul 1880 şcolile confesionale  sunt preluate de către stat..

In satul Corușu școala ia ființă aproximativ în aceeași periodă cu școala din satul Popești, în anul 1867,  mai inai la inițiativa sătenilor ca și școlii confesionale, sub oblăduirea Bisericilor din sate,

În celelalte sate  aparţinătoare comunei Baciu abia după revoluţia de la 1848 au fost înfiinţate şcolii  confesionale , care începând cu 1880 au devenit rând pe rând şcoli de stat.