ANUNȚ PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DE MEDIU

05.17.2023
ANUNȚ  PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DE MEDIU
FOTO:


Nr. 9674/17.05.2023

 

 ANUNȚ 

PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL

 

„PUZ PENTRU SCHIMBAREA DE DESTINAȚIE DIN ZONA DE LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ PENTRU ÎNFIINȚARE ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, CONSTRUIRE DRUM DE ACCES, POD, UTILITĂȚI, ÎNFIINȚARE ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE

 PRIN APORT VOLUNTAR„

 

„COMUNA BACIU”  în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „PUZ pentru schimbarea de destinație din zona de locuire și funcțiuni complementare în zonă de gospodărie comunală pentru înființare și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar, construire drum de acces, pod, utilități, înființare și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar„ realizat în Baciu, CF nr. 65682 Baciu, comuna Baciu, județul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00, precum și la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului, nr. 1, Comuna Baciu, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00.   Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, jud. Cluj.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii pană la data de 18.05.2023 la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00.

 

PRIMAR,

ING. BALAZS JANOS