ANUNȚ PUBLIC - Privind decizia etapei de încadrare

12.08.2022
ANUNȚ PUBLIC - Privind decizia etapei de încadrare
FOTO:


„COMUNA BACIU” titular al proiectului – “Extindere rețea de canalizare în localitatea Baciu, comuna Baciu, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Baciu, sat Baciu, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Extindere rețea de canalizare în localitatea Baciu, comuna Baciu, județul Cluj” propus a fi amplasat în comuna Baciu, sat Baciu, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni – joi între orele 900 – 1400, vineri între orele 900 - 1300 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.